BIBSHORT BIA SPORT NEW BK L

products.manufacturers: Nalini , BIANCHI
  • $37,762,000.00
Հեծանվասպորտի Հագուստ

- Հիմնական գործվածք - 79% պոլիամիդ, 21% էլաստան
- Ներդիրներ - 80% պոլիեսթեր, 20% էլաստան
- Ցանցածածկ - 79% պոլիեսթեր, 21% էլաստան
- Փեշ - 82% պոլիեսթեր, 18% էլաստան