Allen Sports 3 տեղ

Արտադրող: ALLEN
  • $64,530,000.00
Ալյումինե, երեք հեծանիվի կոմպակտ կախիչ

Տեղադրվում է վայրկյանների ընթացքում
Բարձր խտության բարձիկները պաշտպանում են ձեր մեքենան
Ամրակները անհատապես ապահովում են հեծանիվները
Ժապավենի ներքևի և կողային գոտիները ապահովում են կողային կայունություն և անվտանգ տեղավորվում մեքենայի վրա